Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na aktuální zaplevelení
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na aktuální zaplevelení
Abstrakt:Cílem této práce je vyhodnocení zaplevelení při rozdílném hospodaření se slámou. Vyhodnocení bylo provedeno na polním pokusu v Žabčicích, v dlouhodobé monokultuře ječmene jarního, který byl založen v roce 1970. Hospodaření se slámou bylo aplikováno ve 3 variantách a to pálení, odvoz a zaorávka slámy. Dále je v pokusu použito rozdílné hnojení dusíkem a to v dávkách 30 kg N.ha-1, 60 kg N.ha-1 a 90 kg N.ha-1. Zpracování půdy je prováděno ve dvou variantách a to minimalizačně a tradičně. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzami DCA (Detrended Correspondence Analysis) a CCA (Canonical Correspondence Analysis). Jen malá část plevelných druhů byla ovlivněna přímo hospodařením se slámou např.: Galium aparine, Silene noctiflora, Fallopia convolvulus, Persicaria lapathifolia atd. Ostatní plevelné druhy byly ovlivněny s největší pravděpodobností jinými faktory než hospodařením se slámou a to především rozdílným hnojením dusíkem a zpracováním půdy.
Klíčová slova:
plevele, ječmen jarní, hospodaření se slámou

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..