Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts     Lesson
     
     
Publications     
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Influence of different straw management on actual weed infestation
Written by (author): Ing. Martin Pišťák
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na aktuální zaplevelení
Summary:
Cílem této práce je vyhodnocení zaplevelení při rozdílném hospodaření se slámou. Vyhodnocení bylo provedeno na polním pokusu v Žabčicích, v dlouhodobé monokultuře ječmene jarního, který byl založen v roce 1970. Hospodaření se slámou bylo aplikováno ve 3 variantách a to pálení, odvoz a zaorávka slámy. Dále je v pokusu použito rozdílné hnojení dusíkem a to v dávkách 30 kg N.ha-1, 60 kg N.ha-1 a 90 kg N.ha-1. Zpracování půdy je prováděno ve dvou variantách a to minimalizačně a tradičně. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzami DCA (Detrended Correspondence Analysis) a CCA (Canonical Correspondence Analysis). Jen malá část plevelných druhů byla ovlivněna přímo hospodařením se slámou např.: Galium aparine, Silene noctiflora, Fallopia convolvulus, Persicaria lapathifolia atd. Ostatní plevelné druhy byly ovlivněny s největší pravděpodobností jinými faktory než hospodařením se slámou a to především rozdílným hnojením dusíkem a zpracováním půdy.
Key words:plevele, ječmen jarní, hospodaření se slámou

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..