Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:Monitoring of occurrence of Bolboschoenus sp./L./Palla on arable land in chosen location
Written by (author): Ing. Dana Kůstová
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring výskytu rodu kamyšník sp. (Bolboschoenus sp. /L./ Palla) na zemědělské půdy ve vybrané lokalitě
Summary:Cílem práce, bylo provést monitoring rodu kamyšník (Bolboschoenus) ve vybrané lokalitě a sledovat vývoj jeho rostlin v průběhu vegetace. Monitoring byl proveden na polích v okrese Nymburk (Středočeský kraj) a vývoj byl zaznamenáván na pozemku Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. V okresu Nymburk byl kamyšník (Bolboschoenus) nalezen na několika lokalitách, okolí Městce Králové, oblast kolem Lysé nad Labem a Semic v blízkosti řeky Labe a třetí oblast mezi obcemi Straky, Zbožíčko a Zavadilka. Vyskytuje se v různých plodinách: bramborách, kukuřici, mrkvy, slunečnice, sóji, jahodách i v jarním ječmeni. Na jaře začíná jeho vegetativní vývoj až později na jaře při vyšších teplotách ve srovnání jinými druhy plevelů.
Key words:monitoring výskyt, Kamyšník, orná půda, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..