Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The evaluation of weed species in chosen orchard
Written by (author): Ing. Lenka Vančurová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo provést vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu. V první části práce jsem uvedla obecnou charakteristiku plevelných rostlin. Vyhodnocení jsem provedla v zemědělském družstvu Agrochov Jezernice, v ekologickém a konvenčním jabloňovém sadu. Výskyt plevelných druhů jsem určovala pomocí fytocenologických snímků. Snímků bylo v každém sadu 12, v meziřadí 6 a v příkmenném pásu 6. Výsledky byly zpracovány analýzou DCA. V meziřadí byly vysety kulturní traviny Lolium perenne, Festuca rubra a Festuca pratensis a měly největší pokryvnost v konvenčním sadu. Nejhojnějšími plevely v ekologicky pěstovaném sadu byly tyto: Achillea millefolium,Taraxacum officinale, Cirsium arvense, Plantago major, Ranunculus repens, Bromus erectus, Lactuca serriola, Calamagrostis canescens a Convolvulus arvensis. Nejčastějšími plevely v běžně pěstovaném sadu byly tyto: Rumex obtusifolius, Ranunculus repens, Equisetum arvense, Plantago lanceolata a Echinochloa crus-galli.
Key words:herbicid, ekologie, sad, plevel, konvenční sad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..