Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu
Autor: Ing. Lenka Vančurová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce bylo provést vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu. V první části práce jsem uvedla obecnou charakteristiku plevelných rostlin. Vyhodnocení jsem provedla v zemědělském družstvu Agrochov Jezernice, v ekologickém a konvenčním jabloňovém sadu. Výskyt plevelných druhů jsem určovala pomocí fytocenologických snímků. Snímků bylo v každém sadu 12, v meziřadí 6 a v příkmenném pásu 6. Výsledky byly zpracovány analýzou DCA. V meziřadí byly vysety kulturní traviny Lolium perenne, Festuca rubra a Festuca pratensis a měly největší pokryvnost v konvenčním sadu. Nejhojnějšími plevely v ekologicky pěstovaném sadu byly tyto: Achillea millefolium,Taraxacum officinale, Cirsium arvense, Plantago major, Ranunculus repens, Bromus erectus, Lactuca serriola, Calamagrostis canescens a Convolvulus arvensis. Nejčastějšími plevely v běžně pěstovaném sadu byly tyto: Rumex obtusifolius, Ranunculus repens, Equisetum arvense, Plantago lanceolata a Echinochloa crus-galli.
Klíčová slova:herbicid, ekologie, sad, plevel, konvenční sad

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..