Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vyhodnocení zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. Ondřej Horák
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit zaplevelení vybraných plodin, porovnat zaplevelení jednotlivých plodin mezi sebou a zhodnotit použité regulační zásahy, popřípadě navrhnout jiné řešení. Hodnocení probíhalo v řepce ozimé, ječmenu ozimém a ječmenu jarním. Zaplevelení bylo zpracováno kanonická korespondenční analýza (CCA). V řepce ozimé byly zjištěny Viola arvensis, Veronica persica, Tripleurospermum inodorum, Lamium amplexicaule, Rumex obtusifolius, Sinapis arvensis, Elytrigia repens, Cirsium arvense, Taraxacum officinale, Trifolium pratense a Thlapsi arvense. V ječmenu ozimém se vyskytovaly Brassica napus, Viola arvensis, Tripleurospermum inodorum, Lamium amplexicaule a Acer pseudoplatanus. V ječmenu jarním se nacházely Galeopsis tetrahit, Lamium purpureum, Stellaria media, Poa annua, Taraxacum officinale a Fallopia convolvulus. Na konec bylo v některých případech navrženo použití jiných herbicidů pro regulaci plevelů.
Kľúčové slová:ječmen ozimý, ječmen jarní, plevele, řepka ozimá, herbicid

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..