Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. Ondřej Horák
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit zaplevelení vybraných plodin, porovnat zaplevelení jednotlivých plodin mezi sebou a zhodnotit použité regulační zásahy, popřípadě navrhnout jiné řešení. Hodnocení probíhalo v řepce ozimé, ječmenu ozimém a ječmenu jarním. Zaplevelení bylo zpracováno kanonická korespondenční analýza (CCA). V řepce ozimé byly zjištěny Viola arvensis, Veronica persica, Tripleurospermum inodorum, Lamium amplexicaule, Rumex obtusifolius, Sinapis arvensis, Elytrigia repens, Cirsium arvense, Taraxacum officinale, Trifolium pratense a Thlapsi arvense. V ječmenu ozimém se vyskytovaly Brassica napus, Viola arvensis, Tripleurospermum inodorum, Lamium amplexicaule a Acer pseudoplatanus. V ječmenu jarním se nacházely Galeopsis tetrahit, Lamium purpureum, Stellaria media, Poa annua, Taraxacum officinale a Fallopia convolvulus. Na konec bylo v některých případech navrženo použití jiných herbicidů pro regulaci plevelů.
Klíčová slova:ječmen ozimý, ječmen jarní, plevele, řepka ozimá, herbicid

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..