Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts     
     
     
     
Placements
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of weed infestation of field corps in working conditions
Written by (author):
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vyhodnocení zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
Summary:Cílem této práce bylo vyhodnotit zaplevelení vybraných plodin, porovnat zaplevelení jednotlivých plodin mezi sebou a zhodnotit použité regulační zásahy, popřípadě navrhnout jiné řešení. Hodnocení probíhalo v řepce ozimé, ječmenu ozimém a ječmenu jarním. Zaplevelení bylo zpracováno kanonická korespondenční analýza (CCA). V řepce ozimé byly zjištěny Viola arvensis, Veronica persica, Tripleurospermum inodorum, Lamium amplexicaule, Rumex obtusifolius, Sinapis arvensis, Elytrigia repens, Cirsium arvense, Taraxacum officinale, Trifolium pratense a Thlapsi arvense. V ječmenu ozimém se vyskytovaly Brassica napus, Viola arvensis, Tripleurospermum inodorum, Lamium amplexicaule a Acer pseudoplatanus. V ječmenu jarním se nacházely Galeopsis tetrahit, Lamium purpureum, Stellaria media, Poa annua, Taraxacum officinale a Fallopia convolvulus. Na konec bylo v některých případech navrženo použití jiných herbicidů pro regulaci plevelů.
Key words:
ječmen ozimý, ječmen jarní, plevele, řepka ozimá, herbicid

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..