Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků obilnin
Autor: Ing. Alena Horňáková
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků obilnin
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce bylo stanovit vliv zaplevelení na výnos a vybrané prvky kvality jarního ječmene a ozimé pšenice. Pokus byl proveden na Školním zemědělském statku v Žabčicích. Tento pokus zahrnoval dvě varianty zpracování půdy: klasické zpracování (orba) a minimalizační technologie (mělké zpracování). V pokusu byly použity různé varianty aplikace hnojiv (Beta-liq, DAM 390, Unifert) a poslední byla varianta bez aplikace hnojiva. U jarního ječmene byl sledován výnos, přední zrno a dusíkaté látky. U ozimé pšenice byl sledován výnos, hmotnost tisíce zrn (HTZ), objemová hmotnost a dusíkaté látky. Na základě statistického zpracování bylo zjištěno, že druh, který může výrazně ovlivnit výnos a kvalitu obilnin je Cirsium arvense a Fumaria officinalis. Cirsium arvense patří mezi druhy konkurenčně silné a odolné vůči použití herbicidů. Fumaria officinalis sice nepatří mezi velmi škodlivé druhy, ale při vyšším výskytu může způsobit výrazné škody. Škodlivost většiny ostatních druhů závisela na jejich intenzitě výskytu na daných parcelách. Díky použití herbicidu docházelo k výrazné redukci počtu plevelů a změně jejich druhové skladby.
Kľúčové slová:ječmen, plevele, kvalita, pšenice, výnos

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..