Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků obilnin
Autor: Ing. Alena Horňáková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků obilnin
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce bylo stanovit vliv zaplevelení na výnos a vybrané prvky kvality jarního ječmene a ozimé pšenice. Pokus byl proveden na Školním zemědělském statku v Žabčicích. Tento pokus zahrnoval dvě varianty zpracování půdy: klasické zpracování (orba) a minimalizační technologie (mělké zpracování). V pokusu byly použity různé varianty aplikace hnojiv (Beta-liq, DAM 390, Unifert) a poslední byla varianta bez aplikace hnojiva. U jarního ječmene byl sledován výnos, přední zrno a dusíkaté látky. U ozimé pšenice byl sledován výnos, hmotnost tisíce zrn (HTZ), objemová hmotnost a dusíkaté látky. Na základě statistického zpracování bylo zjištěno, že druh, který může výrazně ovlivnit výnos a kvalitu obilnin je Cirsium arvense a Fumaria officinalis. Cirsium arvense patří mezi druhy konkurenčně silné a odolné vůči použití herbicidů. Fumaria officinalis sice nepatří mezi velmi škodlivé druhy, ale při vyšším výskytu může způsobit výrazné škody. Škodlivost většiny ostatních druhů závisela na jejich intenzitě výskytu na daných parcelách. Díky použití herbicidu docházelo k výrazné redukci počtu plevelů a změně jejich druhové skladby.
Klíčová slova:ječmen, plevele, kvalita, pšenice, výnos

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..