Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The impact of actual weed infestation on yield components of cereals
Written by (author): Ing. Alena Horňáková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků obilnin
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo stanovit vliv zaplevelení na výnos a vybrané prvky kvality jarního ječmene a ozimé pšenice. Pokus byl proveden na Školním zemědělském statku v Žabčicích. Tento pokus zahrnoval dvě varianty zpracování půdy: klasické zpracování (orba) a minimalizační technologie (mělké zpracování). V pokusu byly použity různé varianty aplikace hnojiv (Beta-liq, DAM 390, Unifert) a poslední byla varianta bez aplikace hnojiva. U jarního ječmene byl sledován výnos, přední zrno a dusíkaté látky. U ozimé pšenice byl sledován výnos, hmotnost tisíce zrn (HTZ), objemová hmotnost a dusíkaté látky. Na základě statistického zpracování bylo zjištěno, že druh, který může výrazně ovlivnit výnos a kvalitu obilnin je Cirsium arvense a Fumaria officinalis. Cirsium arvense patří mezi druhy konkurenčně silné a odolné vůči použití herbicidů. Fumaria officinalis sice nepatří mezi velmi škodlivé druhy, ale při vyšším výskytu může způsobit výrazné škody. Škodlivost většiny ostatních druhů závisela na jejich intenzitě výskytu na daných parcelách. Díky použití herbicidu docházelo k výrazné redukci počtu plevelů a změně jejich druhové skladby.
Key words:ječmen, plevele, kvalita, pšenice, výnos

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..