Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza možnosti uplatnění biopotravin ve stravovacích zařízeních
Autor: Ing. Kateřina Vítková
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alena Ježková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza možnosti uplatnění biopotravin ve stravovacích zařízeních
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá uplatněním biopotravin ve stravovacích zařízeních. Cílem práce je zjistit názory a zvyklosti cílové skupiny v nakupování a spotřebě biopotravin, dále vyhodnotit možnosti uplatnění biopotravin ve školních jídelnách. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření, které probíhalo na Základní škole Hany Benešové Bory a na Střední hotelové škole Světlá a Obchodní akademie ve Velkém Meziříčí. Celkem dotazníky vyplnilo 20 žáků, 22 studentů a 42 rodičů. Přibližně 30 % dotazovaných žáků a studentů by chtělo, aby se z biopotravin vařilo ve školní jídelně. S používání biopotravin ve školní jídelně by souhlasilo 45 % rodičů žáků ZŠ, ale je 35 % je ochotno zaplatit vyšší cenu. U rodičů studentů SŠ s používání biopotravin ve školní jídelně souhlasí 68 %, ale jen 41 % je ochotno zaplatit vyšší cenu.
Kľúčové slová:biopotraviny, žáci , studenti, dotazník, ekologické zemědělství

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..