Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza možnosti uplatnění biopotravin ve stravovacích zařízeních
Autor: Ing. Kateřina Vítková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alena Ježková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza možnosti uplatnění biopotravin ve stravovacích zařízeních
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá uplatněním biopotravin ve stravovacích zařízeních. Cílem práce je zjistit názory a zvyklosti cílové skupiny v nakupování a spotřebě biopotravin, dále vyhodnotit možnosti uplatnění biopotravin ve školních jídelnách. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření, které probíhalo na Základní škole Hany Benešové Bory a na Střední hotelové škole Světlá a Obchodní akademie ve Velkém Meziříčí. Celkem dotazníky vyplnilo 20 žáků, 22 studentů a 42 rodičů. Přibližně 30 % dotazovaných žáků a studentů by chtělo, aby se z biopotravin vařilo ve školní jídelně. S používání biopotravin ve školní jídelně by souhlasilo 45 % rodičů žáků ZŠ, ale je 35 % je ochotno zaplatit vyšší cenu. U rodičů studentů SŠ s používání biopotravin ve školní jídelně souhlasí 68 %, ale jen 41 % je ochotno zaplatit vyšší cenu.
Klíčová slova:biopotraviny, žáci , studenti, dotazník, ekologické zemědělství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..