Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of possible use of wholefood in catering establishment
Written by (author): Ing. Kateřina Vítková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Alena Ježková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza možnosti uplatnění biopotravin ve stravovacích zařízeních
Summary:Bakalářská práce se zabývá uplatněním biopotravin ve stravovacích zařízeních. Cílem práce je zjistit názory a zvyklosti cílové skupiny v nakupování a spotřebě biopotravin, dále vyhodnotit možnosti uplatnění biopotravin ve školních jídelnách. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření, které probíhalo na Základní škole Hany Benešové Bory a na Střední hotelové škole Světlá a Obchodní akademie ve Velkém Meziříčí. Celkem dotazníky vyplnilo 20 žáků, 22 studentů a 42 rodičů. Přibližně 30 % dotazovaných žáků a studentů by chtělo, aby se z biopotravin vařilo ve školní jídelně. S používání biopotravin ve školní jídelně by souhlasilo 45 % rodičů žáků ZŠ, ale je 35 % je ochotno zaplatit vyšší cenu. U rodičů studentů SŠ s používání biopotravin ve školní jídelně souhlasí 68 %, ale jen 41 % je ochotno zaplatit vyšší cenu.
Key words:biopotraviny, žáci , studenti, dotazník, ekologické zemědělství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..