Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Plevele v ekologickém zemědělství
Autor: Bc. Gabriela Slámová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Karel Klem, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Plevele v ekologickém zemědělství
Abstrakt:Cílem práce bylo zjistit výskyt druhů plevelů v plodinách pěstovaných v ekologickém a konvenčním zemědělství. Sledování bylo provedeno na pozemcích společnosti AGRO Měřín a.s. v kraji Vysočina. Plevele byly hodnoceny v plodinách: pšenice ozimá, ječmen jarní, oves setý a jetel luční. Byla použita metoda fytocenologických snímků. Výsledkem bylo porovnání rozdílů zaplevelení mezi ekologicky a konvenčně pěstovanými plodinami. Na ekologických polích bylo zaznamenáno 44 druhů plevelů, mezi nejčastější patřil Elytrigia repens, Rumex crispus, Matricaria recutita a Anthemis arvensis. Na konvenčních polích 22 druhů plevelů, s nejčastějším výskytem Veronica hederifolia, Elytrigia repens a Apera spica-venti.
Kľúčové slová:ekologické zemědělství, plevele, regulace plevelů

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..