Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Plevele v ekologickém zemědělství
Autor: Bc. Gabriela Slámová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Karel Klem, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Plevele v ekologickém zemědělství
Abstrakt:Cílem práce bylo zjistit výskyt druhů plevelů v plodinách pěstovaných v ekologickém a konvenčním zemědělství. Sledování bylo provedeno na pozemcích společnosti AGRO Měřín a.s. v kraji Vysočina. Plevele byly hodnoceny v plodinách: pšenice ozimá, ječmen jarní, oves setý a jetel luční. Byla použita metoda fytocenologických snímků. Výsledkem bylo porovnání rozdílů zaplevelení mezi ekologicky a konvenčně pěstovanými plodinami. Na ekologických polích bylo zaznamenáno 44 druhů plevelů, mezi nejčastější patřil Elytrigia repens, Rumex crispus, Matricaria recutita a Anthemis arvensis. Na konvenčních polích 22 druhů plevelů, s nejčastějším výskytem Veronica hederifolia, Elytrigia repens a Apera spica-venti.
Klíčová slova:ekologické zemědělství, plevele, regulace plevelů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..