Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Systems of growing fair trade plants and its importance in Czech republic
Written by (author): Ing. Petra Korobková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Systémy pěstování rostlin v rámci programu fair trade a jejich význam v ČR
Summary:Bakalářská práce na téma "Systémy pěstování rostlin v rámci programu "fair trade" a jejich význam v ČR" se zabývá problematikou pomoci rozvojovým zemím formou spravedlivého obchodování. Práce se zabývá programem "fair trade" obecně a dále jak funguje program v praxi v obchodu s kávou. Formou dotazníkového šetření se u veřejnosti zjišťovala informovanost o tomto programu, jaká je poptávka po produktech vyprodukovaných v rámci programu a potencionální využití produktů "fair trade", zejména kávy, v České republice. Na dotazník odpovědělo 190 lidí.
Key words:fair trade, káva, dotazník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..