Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson
     
Projects     Publications     
     Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of the supply of wholefoof in the selected region
Written by (author):
Ing. Kateřina Havlíčková
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Analýza nabídky biopotravin ve vybraném kraji
Summary:
Bakalářská práce se zabývá nabídkou biopotravin v kraji Vysočina. Záměrem je zmapovat ekologické zemědělství a výrobce biopotravin. Práce se dále zabývá vyhodnocením informovanosti spotřebitelů o ekologickém zemědělství. Praktická část proběhla formou dotazníkových šetření. Dotazníky vyplnilo celkem 100 respondentů.
Key words:
ekologické zemědělství, biopotraviny, dotazník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..