Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnocení ekologického pěstování plodin
Autor: Bc. Ing. Kristýna Sýkorová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení ekologického pěstování plodin
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá porovnáváním pěstitelských postupů v ekologickém a konvenčním zemědělství. Ve sledovaném období 2009/2010 byly vybrány a porovnávány plodiny pěstované současně ekologickým i konvenčním způsobem. Ve vybraném podniku byly získany informace o pěstitelských technologiích, hnojení a výnosech sledovaných plodin. Jetel luční je pěstován na 11 ha ekologickým způsobem a na 20 ha způsobem konvenčním. Tritikale je pěstováno na 11 ha v ekologickém zemědělství a na 102 ha v konvenčním zemědělství. Nižší náklady byl zjištěny u ekologického způsobu hospodaření. Výnosově je výhodnější způsob konvenční. Hodnocené plodiny byly porovnány i z hlediska bilance organické hmoty a bilance živin.
Klíčová slova:ekologické zemědělství, jetel luční, konvenční zemědělství, tritikále

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..