Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of ecological crop growing
Written by (author): Bc. Ing. Kristýna Sýkorová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení ekologického pěstování plodin
Summary:Bakalářská práce se zabývá porovnáváním pěstitelských postupů v ekologickém a konvenčním zemědělství. Ve sledovaném období 2009/2010 byly vybrány a porovnávány plodiny pěstované současně ekologickým i konvenčním způsobem. Ve vybraném podniku byly získany informace o pěstitelských technologiích, hnojení a výnosech sledovaných plodin. Jetel luční je pěstován na 11 ha ekologickým způsobem a na 20 ha způsobem konvenčním. Tritikale je pěstováno na 11 ha v ekologickém zemědělství a na 102 ha v konvenčním zemědělství. Nižší náklady byl zjištěny u ekologického způsobu hospodaření. Výnosově je výhodnější způsob konvenční. Hodnocené plodiny byly porovnány i z hlediska bilance organické hmoty a bilance živin.
Key words:ekologické zemědělství, jetel luční, konvenční zemědělství, tritikále

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..