Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti uplatnění biopotravin u spotřebitelů
Autor: Ing. Naděžda Michalová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alena Ježková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti uplatnění biopotravin u spotřebitelů
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou biopotravin na českém trhu. Popisuje jejich současnou situaci ve dvou zvolených městech a snaží se vyhodnotit nynější stav prodeje biopotravin v prodejnách zdravé výživy. Cílem práce je navrhnout možnosti většího uplatnění biopotravin na trhu. První část se krátkým shrnutím věnuje problematice ekologického zemědělství, snaží se nastínit jeho principy, legislativu v ČR, historii, aktuální stav, kontrolní systém. Pokračuje stručnou charakteristikou biopotravin a věnuje se také současnému trhu těchto bioproduktů v České republice. Praktická část se formou dotazníkového šetření a RDA analýzy snaží vyhodnotit názory a zvyklosti cílové skupiny v nakupování biopotravin a srovnává města Brno a Uherské Hradiště.
Klíčová slova:ekologické zemědělství, biopotraviny, dotazníkové šetření, RDA analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..