Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Possibilities of applying organic food for consumers
Written by (author): Ing. Naděžda Michalová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Alena Ježková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti uplatnění biopotravin u spotřebitelů
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou biopotravin na českém trhu. Popisuje jejich současnou situaci ve dvou zvolených městech a snaží se vyhodnotit nynější stav prodeje biopotravin v prodejnách zdravé výživy. Cílem práce je navrhnout možnosti většího uplatnění biopotravin na trhu. První část se krátkým shrnutím věnuje problematice ekologického zemědělství, snaží se nastínit jeho principy, legislativu v ČR, historii, aktuální stav, kontrolní systém. Pokračuje stručnou charakteristikou biopotravin a věnuje se také současnému trhu těchto bioproduktů v České republice. Praktická část se formou dotazníkového šetření a RDA analýzy snaží vyhodnotit názory a zvyklosti cílové skupiny v nakupování biopotravin a srovnává města Brno a Uherské Hradiště.
Key words:ekologické zemědělství, biopotraviny, dotazníkové šetření, RDA analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..