Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků jarního ječmene
Autor: Ing. Mgr. Anthula Bojasová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků jarního ječmene
Abstrakt:Cílem práce bylo stanovit vztah výnosu a vybraných charakteristik kvality jarního ječmene a zaplevelení. Polní pokus byl založen na Školním zemědělském statku v Žabčicích. V pokusu byly použity různé varianty zpracování půdy (klasické zpracování půdy, minimalizace) a varianty hnojiv aplikovaných na slámu předplodiny (Beta-liq, DAM 390, Unifert a bez aplikace hnojiv). U jarního ječmene bylo stanoveno výnos, obsah dusíkatých látek, podíl předního zrna a hmotnost tisíce zrn. Na základě analýzy RDA je zřejmé, že jedním z druhů který výrazně ovlivňuje výnos a kvalitu ječmene je Cirsium arvense. Jedná se o druh konkurenčně velmi silný a špatně regulovatelný. U ostatních druhů byla důležitá intenzita zaplevelení. Použití herbicidů výrazně měnilo počet plevelů i jejich druhovou skladbu.
Právna doložka:Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Kľúčové slová:jarní ječmen, kvalita, výnos, plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..