Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

Kontakty
     
     Projekty          
Stáže     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků jarního ječmene
Autor: Ing. Mgr. Anthula Bojasová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vztah aktuálního zaplevelení a hlavních výnosových prvků jarního ječmene
Abstrakt:
Cílem práce bylo stanovit vztah výnosu a vybraných charakteristik kvality jarního ječmene a zaplevelení. Polní pokus byl založen na Školním zemědělském statku v Žabčicích. V pokusu byly použity různé varianty zpracování půdy (klasické zpracování půdy, minimalizace) a varianty hnojiv aplikovaných na slámu předplodiny (Beta-liq, DAM 390, Unifert a bez aplikace hnojiv). U jarního ječmene bylo stanoveno výnos, obsah dusíkatých látek, podíl předního zrna a hmotnost tisíce zrn. Na základě analýzy RDA je zřejmé, že jedním z druhů který výrazně ovlivňuje výnos a kvalitu ječmene je Cirsium arvense. Jedná se o druh konkurenčně velmi silný a špatně regulovatelný. U ostatních druhů byla důležitá intenzita zaplevelení. Použití herbicidů výrazně měnilo počet plevelů i jejich druhovou skladbu.
Právní doložka:
Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Klíčová slova:jarní ječmen, kvalita, výnos, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..