Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts     Lesson               
Placements
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The Evaluation of Organic Food and Possibilities of Their Use on the Market
Written by (author):
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení biopotravin spotřebiteli a jejich možnosti uplatnění na trhu
Summary:Bakalářská práce na téma "Hodnocení biopotravin spotřebiteli a jejich možnosti uplatnění na trhu" pojednává o ekologickém zemědělství, biopotravinách, senzorickém hodnocení potravin a sýrech. V další části práce se zabývám vyhodnocením dotazníkového šetření zaměřený na nákup biopotravin. Zajímám se, kde a jak často spotřebitelé biopotraviny nakupují a kolik za ně utratí ze svého rozpočtu. Byla provedena ochutnávka bio sýrů a konvenčních sýrů Bio-Bergkäse, Asiago, Zlatý sýr- eidam, Inovec uzený. Byly hodnoceny následující vlastnosti: barva, vůně, chuť a celkový dojem pomocí bodové stupnice. Inovec uzený byl z nich ohodnocen nejlépe. Dotazníkového šetření a ochutnávky se zúčastnilo 46 respondentů.
Key words:
spotřebitel, dotazník, biopotraviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..