Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v intenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
Autor: Ing. Iva Vostrejžová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v intenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na problematiku vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu. V první části práce jsou uvedeny charakteristiky plevelů, jejich původ, vztah ke kulturním plodinám a škodlivost z obecného hlediska a jejich šíření na obhospodařovaných pozemcích. Pozorování bylo provedeno v ZD Senice na Hané, Sady Vilémov s výsadbou jabloní. Hodnocení jsem prováděla na třech stanovištích (příkmenný pás, meziřadí a souvrať) pomocí fytocenologických snímků v roce 2006, 2007, 2008. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. V meziřadí a na souvratích byly vysety Lolium perenne, Lolium multiflorum a Poa pratensis, a ty také zde měly nejvyšší pokryvnost. Nejčastějšími druhy plevelů v příkmeném pásu byly: Capsella bursa-pastoris, Taraxacum officinale, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis a Echinochloa crus-galli. V meziřadí se nejčastěji vyskytovaly tyto druhy plevelů: Festuca ovina, Taraxacum officinale, Plantago major, Polygonum aviculare a Trifolium repens. Na stanovišti souvrať se nejčastěji vyskytují tyto plevelné druhy: Plantago major, Taraxacum officinale, Potentilla anserina, Trifolium repens, Polygonum aviculare, Achillea millefolium a Aegopodium podagraria.
Kľúčové slová:plevele, jabloně, pokryvnost

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..