Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

     
     
     
Publikace     
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Vyhodnocení druhového složení plevelů v intenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
Autor: Ing. Iva Vostrejžová
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů v intenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu. V první části práce jsou uvedeny charakteristiky plevelů, jejich původ, vztah ke kulturním plodinám a škodlivost z obecného hlediska a jejich šíření na obhospodařovaných pozemcích. Pozorování bylo provedeno v ZD Senice na Hané, Sady Vilémov s výsadbou jabloní. Hodnocení jsem prováděla na třech stanovištích (příkmenný pás, meziřadí a souvrať) pomocí fytocenologických snímků v roce 2006, 2007, 2008. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. V meziřadí a na souvratích byly vysety Lolium perenne, Lolium multiflorum a Poa pratensis, a ty také zde měly nejvyšší pokryvnost. Nejčastějšími druhy plevelů v příkmeném pásu byly: Capsella bursa-pastoris, Taraxacum officinale, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis a Echinochloa crus-galli. V meziřadí se nejčastěji vyskytovaly tyto druhy plevelů: Festuca ovina, Taraxacum officinale, Plantago major, Polygonum aviculare a Trifolium repens. Na stanovišti souvrať se nejčastěji vyskytují tyto plevelné druhy: Plantago major, Taraxacum officinale, Potentilla anserina, Trifolium repens, Polygonum aviculare, Achillea millefolium a Aegopodium podagraria.
Klíčová slova:
plevele, jabloně, pokryvnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..