Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The assessment of weed species composition in intensively cultivated orchard
Written by (author): Ing. Iva Vostrejžová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení druhového složení plevelů v intenzivně obhospodařovaném ovocném sadu
Summary:Diplomová práce je zaměřena na problematiku vyhodnocení druhového složení plevelů v ovocném sadu. V první části práce jsou uvedeny charakteristiky plevelů, jejich původ, vztah ke kulturním plodinám a škodlivost z obecného hlediska a jejich šíření na obhospodařovaných pozemcích. Pozorování bylo provedeno v ZD Senice na Hané, Sady Vilémov s výsadbou jabloní. Hodnocení jsem prováděla na třech stanovištích (příkmenný pás, meziřadí a souvrať) pomocí fytocenologických snímků v roce 2006, 2007, 2008. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. V meziřadí a na souvratích byly vysety Lolium perenne, Lolium multiflorum a Poa pratensis, a ty také zde měly nejvyšší pokryvnost. Nejčastějšími druhy plevelů v příkmeném pásu byly: Capsella bursa-pastoris, Taraxacum officinale, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis a Echinochloa crus-galli. V meziřadí se nejčastěji vyskytovaly tyto druhy plevelů: Festuca ovina, Taraxacum officinale, Plantago major, Polygonum aviculare a Trifolium repens. Na stanovišti souvrať se nejčastěji vyskytují tyto plevelné druhy: Plantago major, Taraxacum officinale, Potentilla anserina, Trifolium repens, Polygonum aviculare, Achillea millefolium a Aegopodium podagraria.
Key words:plevele, jabloně, pokryvnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..