Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. Jiří Schiller
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Počítání výskytu plevelů jsem provedl před aplikací herbicidních přípravků. Zaměřil jsem se na ozimou pšenici a ozimou řepku. U zkoumaných pozemků jsem zjistil, že jinou druhovou skladbu má ozimá pšenice a jinou ozimá řepka. Práci jsem prováděl u společnosti Cezava a.s. Blučina, která vznikla dne 1.8.1995. Hlavním předmětem podnikání společnosti je rostlinná výroba polní provozovaná na 1 000 ha orné půdy. Nosnou plodinou jsou obilniny včetně kukuřice na zrno, které jsou pěstovány na 700 ha, na zbývajících 300 ha půdy jsou pěstovány olejniny, převážně slunečnice. V brukvi řepce olejce (Brassica napus subsp. napus) se vyskytovaly tyto plevele: úhorník mnohodílný (Descurainia sophia), penízek rolní (Thlaspi arvense), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) a svízel přítula (Galium aparine). V pšenici seté (Triticum aestivum) se vyskytovaly tyto plevele: ptačinec žabinec (Stellaria media), rozrazily (Veronica sp.), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), rdesno truskavec (Polygonum aviculare), penízek rolní (Thlaspi arvense) a svízel přítula (Galium aparine), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia) a hořčice rolní (Sinapis arvensis).
Právní doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MZLU v Brně.
Klíčová slova:ozimá pšenice, plevele, ozimá řepka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..