Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stanovení aktuálního zaplevelení pozemků vybraného zemědělského podniku
Autor: Ing. Jakub Doležal
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Stanovení aktuálního zaplevelení pozemků vybraného zemědělského podniku
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit zaplevelení řepky ozimé a pšenice ozimé, stanovení rozdílů v zaplevelení, seznámení se s podmínkami ZD Olbramkostel a zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků na regulaci zjištěných plevelných druhů. Pšenice ozimá byla zaplevelována těmito druhy: výdrol řepky ozimé, pampeliška lékařská, heřmánkovec nevonný, ježatka kuří noha, ptačinec žabinec, pcháč oset, kokoška pastuší tobolka a svízel přítula. Řepku ozimou zaplevelovaly tyto druhy: violka rolní, heřmánkovec nevonný, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová a pcháč oset. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou DCA. Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že na porost řepky ozimé jsou vázány tyto druhy plevelů: hluchavka nachová, violka rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, pcháč oset. Na porost pšenice ozimé jsou vázány tyto druhy: ptačinec žabinec, pampeliška lékařská, svízel přítula, ježatka kuří noha, heřmánkovec nevonný a řepka olejka.
Právna doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MZLU v Brně.
Kľúčové slová:plevele, ozimá pšenice, ozimá řepka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..