Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     
     
Projects
     
     
Placements
     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Determination of the actual weed plots selected farm
Written by (author):
Ing. Jakub Doležal
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Stanovení aktuálního zaplevelení pozemků vybraného zemědělského podniku
Summary:
Cílem této práce bylo vyhodnotit zaplevelení řepky ozimé a pšenice ozimé, stanovení rozdílů v zaplevelení, seznámení se s podmínkami ZD Olbramkostel a zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků na regulaci zjištěných plevelných druhů. Pšenice ozimá byla zaplevelována těmito druhy: výdrol řepky ozimé, pampeliška lékařská, heřmánkovec nevonný, ježatka kuří noha, ptačinec žabinec, pcháč oset, kokoška pastuší tobolka a svízel přítula. Řepku ozimou zaplevelovaly tyto druhy: violka rolní, heřmánkovec nevonný, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová a pcháč oset. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou DCA. Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že na porost řepky ozimé jsou vázány tyto druhy plevelů: hluchavka nachová, violka rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, pcháč oset. Na porost pšenice ozimé jsou vázány tyto druhy: ptačinec žabinec, pampeliška lékařská, svízel přítula, ježatka kuří noha, heřmánkovec nevonný a řepka olejka.
Formula clause:
Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MZLU v Brně.
Key words:
plevele, ozimá pšenice, ozimá řepka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..