Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

     
Výuka
     
     
     
Stáže
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Hodnocení biopotravin vysokoškolskými studenty
Autor:
Ing. Jana Teplá
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Alena Ježková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení biopotravin vysokoškolskými studenty
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma "Hodnocení biopotravin vysokoškolskými studenty". Zabývá se problematikou ekologického zemědělství, biopotravin, senzorické analýzy a sušenek. V bakalářské práci se budu zabývat potřebami a zvyklostmi v nakupování vysokoškolských studentů, jestli, kde a jak často nakupují studenti biopotraviny. Zjišťování probíhalo pomocí dotazníkového šetření na Mendelově univerzitě v Brně. Dotazník vyplnilo 200 studentů. Součástí mé práce je také hodnocení pěti vzorků sušenek. Hodnocení sušenek se zúčastnilo 129 studentů.
Klíčová slova:
dotazník, biopotraviny, studenti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..