Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of organic food college students
Written by (author): Ing. Jana Teplá
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Alena Ježková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení biopotravin vysokoškolskými studenty
Summary:Bakalářská práce na téma "Hodnocení biopotravin vysokoškolskými studenty". Zabývá se problematikou ekologického zemědělství, biopotravin, senzorické analýzy a sušenek. V bakalářské práci se budu zabývat potřebami a zvyklostmi v nakupování vysokoškolských studentů, jestli, kde a jak často nakupují studenti biopotraviny. Zjišťování probíhalo pomocí dotazníkového šetření na Mendelově univerzitě v Brně. Dotazník vyplnilo 200 studentů. Součástí mé práce je také hodnocení pěti vzorků sušenek. Hodnocení sušenek se zúčastnilo 129 studentů.
Key words:dotazník, biopotraviny, studenti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..