Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vinicích
Autor: Ing. Michal Kvasnovský
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vinicích
Abstrakt:Cílem práce je vyhodnocení druhového složení a intenzity plevelů ve vinici, odhadnout jejich škodlivost a stanovit možnosti regulace. Vyhodnocení bylo provedeno v roce 2009 ve vinicích u města Valtice v Jihomoravském kraji. Hodnocení bylo provedeno formou pozorování na čtyřech různých stanovištích. Výsledky byly zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Ve vinici "Podkova" se nejčastěji vyskytovaly druhy Hordeum murinum, Convolvulus arvensis, Bromus molis na stanovišti pod hlavami. Na stanovišti zatravněný pás byl nejpočetnější Arenaria serpyllifolia a na černém úhoru byl nejčastější Taraxacum officinale. Ve vinici "Nad hřištěm" byl nejpočetnější druh na zatravněném pásu Chenopodium album, Convolvulus atvensis a Amaranthus retroflexus. Na černém úhoru a pod hlavami Convolvulus arvensis.
Právna doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MENDELU v Brně.
Kľúčové slová:vinice, pokryvnost, Convolvulus, plevel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..