Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vinicích
Autor: Ing. Michal Kvasnovský
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vinicích
Abstrakt:Cílem práce je vyhodnocení druhového složení a intenzity plevelů ve vinici, odhadnout jejich škodlivost a stanovit možnosti regulace. Vyhodnocení bylo provedeno v roce 2009 ve vinicích u města Valtice v Jihomoravském kraji. Hodnocení bylo provedeno formou pozorování na čtyřech různých stanovištích. Výsledky byly zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Ve vinici "Podkova" se nejčastěji vyskytovaly druhy Hordeum murinum, Convolvulus arvensis, Bromus molis na stanovišti pod hlavami. Na stanovišti zatravněný pás byl nejpočetnější Arenaria serpyllifolia a na černém úhoru byl nejčastější Taraxacum officinale. Ve vinici "Nad hřištěm" byl nejpočetnější druh na zatravněném pásu Chenopodium album, Convolvulus atvensis a Amaranthus retroflexus. Na černém úhoru a pod hlavami Convolvulus arvensis.
Právní doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MENDELU v Brně.
Klíčová slova:vinice, pokryvnost, Convolvulus, plevel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..