Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of species composition of weeds in vineyards
Written by (author): Ing. Michal Kvasnovský
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve vinicích
Summary:Cílem práce je vyhodnocení druhového složení a intenzity plevelů ve vinici, odhadnout jejich škodlivost a stanovit možnosti regulace. Vyhodnocení bylo provedeno v roce 2009 ve vinicích u města Valtice v Jihomoravském kraji. Hodnocení bylo provedeno formou pozorování na čtyřech různých stanovištích. Výsledky byly zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Ve vinici "Podkova" se nejčastěji vyskytovaly druhy Hordeum murinum, Convolvulus arvensis, Bromus molis na stanovišti pod hlavami. Na stanovišti zatravněný pás byl nejpočetnější Arenaria serpyllifolia a na černém úhoru byl nejčastější Taraxacum officinale. Ve vinici "Nad hřištěm" byl nejpočetnější druh na zatravněném pásu Chenopodium album, Convolvulus atvensis a Amaranthus retroflexus. Na černém úhoru a pod hlavami Convolvulus arvensis.
Formula clause:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MENDELU v Brně.
Key words:vinice, pokryvnost, Convolvulus, plevel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..