Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení složení plevelové vegetace na vybraných pozemcích
Autor: Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení složení plevelové vegetace na vybraných pozemcích
Abstrakt:Cílem práce bylo porovnat zaplevelení zelenin a polních plodin. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno početní metodou a bylo provedeno v těchto zeleninách a polních plodinách: celer, paprika roční, ozimá pšenice, ozimá řepka. Zpracování výsledků bylo provedeno metodou RDA. Z ní je patrné, že v paprice roční se častěji vyskytovaly Amaranthus retroflexus, Setaria glauca, Elytrigia repens. V celeru více vyskytovaly Cirsium arvense, Echinochloa crus-gali, Chamomillae romanae. Druh Atriplex patula se vyskytoval v obou zeleninách, ale nebyl nalezen v porostech polních plodin. V ozimé pšenici se vyskytovaly Cardaria draba, Galium aparine. V porostu ozimé řepky byly především zastoupeny Euphorbia helioscopia, Papaver rhoeas, Veronica persica. Ostatní druhy plevelů se velmi málo vyskytovaly v porostech zelenin a byly převážně zastoupeny v polních plodinách.
Klíčová slova:polní plodiny, plevele, zelenina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..