Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of weed spectrum in chosen fields
Written by (author): Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení složení plevelové vegetace na vybraných pozemcích
Summary:Cílem práce bylo porovnat zaplevelení zelenin a polních plodin. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno početní metodou a bylo provedeno v těchto zeleninách a polních plodinách: celer, paprika roční, ozimá pšenice, ozimá řepka. Zpracování výsledků bylo provedeno metodou RDA. Z ní je patrné, že v paprice roční se častěji vyskytovaly Amaranthus retroflexus, Setaria glauca, Elytrigia repens. V celeru více vyskytovaly Cirsium arvense, Echinochloa crus-gali, Chamomillae romanae. Druh Atriplex patula se vyskytoval v obou zeleninách, ale nebyl nalezen v porostech polních plodin. V ozimé pšenici se vyskytovaly Cardaria draba, Galium aparine. V porostu ozimé řepky byly především zastoupeny Euphorbia helioscopia, Papaver rhoeas, Veronica persica. Ostatní druhy plevelů se velmi málo vyskytovaly v porostech zelenin a byly převážně zastoupeny v polních plodinách.
Key words:polní plodiny, plevele, zelenina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..