Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vliv rozdílných stanovišť na klíčivost nažek pcháče osetu (Cirsium arvense)
Autor: Bc. Veronika Machalová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv rozdílných stanovišť na klíčivost nažek pcháče osetu (Cirsium arvense)
Abstrakt:Cílem této práce je zjistit jaká je klíčivost nažek u pcháče osetu (Cirsium arvense) na odlišných stanovištích. Sběr nažek pcháče osetu byl prováděn v katastru obcí Zlechov a Újezdec, na třech odlišných stanovištích: pole (orná půda), příkop (těsně sousedící s ornou půdou) a na nevyužívané zahradě (vzdálené místo od orné půdy). Celková průměrná hmostnost sta nažek byla 0,1876 g a rozdíly v hmotnosti nažek ze tří stanovišť nebyly statisticky průkazně rozdílné. Průměrná klíčivost nažek byla 47 %. Statistiky vysoce průkazně vyšší klíčivost měly nažky ze stanoviště pole (orná půda), rozdíl mezi klíčivosti nažek z dalších dvou stanovišť se statisticky průkazně nelišil. Nažky pcháče osetu statisticky vysoce průkazně více klíčily za podmínek denního světla než za tmy. Tento druh můžeme řadit k rostlinám pozitivně fotoblastickým.
Právna doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MZLU v Brně.
Kľúčové slová:hmotnost a klíčivost nažek, pcháč oset, Cirsium arvense

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..