Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv rozdílných stanovišť na klíčivost nažek pcháče osetu (Cirsium arvense)
Autor: Bc. Veronika Machalová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv rozdílných stanovišť na klíčivost nažek pcháče osetu (Cirsium arvense)
Abstrakt:Cílem této práce je zjistit jaká je klíčivost nažek u pcháče osetu (Cirsium arvense) na odlišných stanovištích. Sběr nažek pcháče osetu byl prováděn v katastru obcí Zlechov a Újezdec, na třech odlišných stanovištích: pole (orná půda), příkop (těsně sousedící s ornou půdou) a na nevyužívané zahradě (vzdálené místo od orné půdy). Celková průměrná hmostnost sta nažek byla 0,1876 g a rozdíly v hmotnosti nažek ze tří stanovišť nebyly statisticky průkazně rozdílné. Průměrná klíčivost nažek byla 47 %. Statistiky vysoce průkazně vyšší klíčivost měly nažky ze stanoviště pole (orná půda), rozdíl mezi klíčivosti nažek z dalších dvou stanovišť se statisticky průkazně nelišil. Nažky pcháče osetu statisticky vysoce průkazně více klíčily za podmínek denního světla než za tmy. Tento druh můžeme řadit k rostlinám pozitivně fotoblastickým.
Právní doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MZLU v Brně.
Klíčová slova:hmotnost a klíčivost nažek, pcháč oset, Cirsium arvense

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..