Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Influence of different station on germination of Cirsium arvense achenes
Written by (author): Bc. Veronika Machalová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv rozdílných stanovišť na klíčivost nažek pcháče osetu (Cirsium arvense)
Summary:Cílem této práce je zjistit jaká je klíčivost nažek u pcháče osetu (Cirsium arvense) na odlišných stanovištích. Sběr nažek pcháče osetu byl prováděn v katastru obcí Zlechov a Újezdec, na třech odlišných stanovištích: pole (orná půda), příkop (těsně sousedící s ornou půdou) a na nevyužívané zahradě (vzdálené místo od orné půdy). Celková průměrná hmostnost sta nažek byla 0,1876 g a rozdíly v hmotnosti nažek ze tří stanovišť nebyly statisticky průkazně rozdílné. Průměrná klíčivost nažek byla 47 %. Statistiky vysoce průkazně vyšší klíčivost měly nažky ze stanoviště pole (orná půda), rozdíl mezi klíčivosti nažek z dalších dvou stanovišť se statisticky průkazně nelišil. Nažky pcháče osetu statisticky vysoce průkazně více klíčily za podmínek denního světla než za tmy. Tento druh můžeme řadit k rostlinám pozitivně fotoblastickým.
Formula clause:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MZLU v Brně.
Key words:hmotnost a klíčivost nažek, pcháč oset, Cirsium arvense

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..