Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení druhového složení plevelů ve výsadbách okrasných školek
Autor: Ing. Petr Zahraj
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Assessment of weed spectrum in ornamental nursery-gardens
Abstrakt:The bachelor work is focused on assessment of weed spectrum in crops grown in ornamental nursery-garden. The assessment was carried in garden company in Albrechtice u Českého Těšína in 2008. The weeds were counted on 1 m2 in planting of Thuja occidentalis 'Smaragd'. It was observed planting in pots and free soil (field). The most frequent weeds in pots planting were: Salix caprea, Poa annua, Sagina procumbens a Stellaria media. The most frequent weeds in free soil planting were: Poa annua, Teraxacum officinale, Plantago major, Epilobium hirsutum a Sonchus asper.
Právní doložka:Bachelor work is school work and can be used for commercial purpose only with agreement head of bachelor work and dean of Horticulture faculty of Mendel university of agriculture and forestry Brno.
Klíčová slova:weeds, Thuja occidentalis, free soil, planting, pot

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..