Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi miříkovitých
Autor: Bc. Mgr. Libuše Vlachová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi miříkovitých
Abstrakt:RESUMÉ Cílem této práce bylo zjistit klíčivost nažek vybraných druhů z čeledi miříkovitých (Apiaceae) a možnost jejich šíření pomocí plodů na zemědělskou půdu. K experimentu byly vybrány tři rostliny a sice: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) a krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum). Byly zjišťovány počty okolíků s okolíčky na daném počtu rostlin a po dozrání nažek byl zjišťován i jejich počet na rostlině. Pro klíčení byly zvoleny 4 různé varianty. Získaná daty byla zpracována za pomoci počítačového programu Excel, který byl použit k výpočtu průměrné klíčivosti a hmotnosti sta nažek a dále ke grafickému zpracování dat. Bylo zjištěno, že všechny sledované druhy by se mohly generativní cestou množit velmi snadno, pokusem však bylo zjištěno, že klíčivost nažek je velice nízká u všech sledovaných druhů. Ani u jedné ze čtyř zvolených variant klíčení nepřesáhla klíčivost 5%. Jako vhodnější varianty pro klíčení se ukázaly ty, ve kterých byly nažky předem vystaveny působení nízkých teplot.V důsledku nízké klíčivosti nažek, je jisté, že generativní rozmnožování není stěžejní pro jejich reprodukci a šíření. Jako daleko významnější se jeví rozmnožování vegetativní. Vzhledem k tomuto zjištění není pravděpodobné, že by hrozilo zaplevelení zemědělské půdy pomocí plodů těchto rostlin.
Kľúčové slová:klíčivost, nažky, miříkovité

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..