Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi miříkovitých
Autor: Bc. Mgr. Libuše Vlachová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi miříkovitých
Abstrakt:RESUMÉ Cílem této práce bylo zjistit klíčivost nažek vybraných druhů z čeledi miříkovitých (Apiaceae) a možnost jejich šíření pomocí plodů na zemědělskou půdu. K experimentu byly vybrány tři rostliny a sice: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) a krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum). Byly zjišťovány počty okolíků s okolíčky na daném počtu rostlin a po dozrání nažek byl zjišťován i jejich počet na rostlině. Pro klíčení byly zvoleny 4 různé varianty. Získaná daty byla zpracována za pomoci počítačového programu Excel, který byl použit k výpočtu průměrné klíčivosti a hmotnosti sta nažek a dále ke grafickému zpracování dat. Bylo zjištěno, že všechny sledované druhy by se mohly generativní cestou množit velmi snadno, pokusem však bylo zjištěno, že klíčivost nažek je velice nízká u všech sledovaných druhů. Ani u jedné ze čtyř zvolených variant klíčení nepřesáhla klíčivost 5%. Jako vhodnější varianty pro klíčení se ukázaly ty, ve kterých byly nažky předem vystaveny působení nízkých teplot.V důsledku nízké klíčivosti nažek, je jisté, že generativní rozmnožování není stěžejní pro jejich reprodukci a šíření. Jako daleko významnější se jeví rozmnožování vegetativní. Vzhledem k tomuto zjištění není pravděpodobné, že by hrozilo zaplevelení zemědělské půdy pomocí plodů těchto rostlin.
Klíčová slova:klíčivost, nažky, miříkovité

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..