Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of achenes germination of spreading species from Apiaceae family
Written by (author): Bc. Mgr. Libuše Vlachová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Stanovení klíčivosti nažek šířících se druhů z čeledi miříkovitých
Summary:RESUMÉ Cílem této práce bylo zjistit klíčivost nažek vybraných druhů z čeledi miříkovitých (Apiaceae) a možnost jejich šíření pomocí plodů na zemědělskou půdu. K experimentu byly vybrány tři rostliny a sice: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) a krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum). Byly zjišťovány počty okolíků s okolíčky na daném počtu rostlin a po dozrání nažek byl zjišťován i jejich počet na rostlině. Pro klíčení byly zvoleny 4 různé varianty. Získaná daty byla zpracována za pomoci počítačového programu Excel, který byl použit k výpočtu průměrné klíčivosti a hmotnosti sta nažek a dále ke grafickému zpracování dat. Bylo zjištěno, že všechny sledované druhy by se mohly generativní cestou množit velmi snadno, pokusem však bylo zjištěno, že klíčivost nažek je velice nízká u všech sledovaných druhů. Ani u jedné ze čtyř zvolených variant klíčení nepřesáhla klíčivost 5%. Jako vhodnější varianty pro klíčení se ukázaly ty, ve kterých byly nažky předem vystaveny působení nízkých teplot.V důsledku nízké klíčivosti nažek, je jisté, že generativní rozmnožování není stěžejní pro jejich reprodukci a šíření. Jako daleko významnější se jeví rozmnožování vegetativní. Vzhledem k tomuto zjištění není pravděpodobné, že by hrozilo zaplevelení zemědělské půdy pomocí plodů těchto rostlin.
Key words:klíčivost, nažky, miříkovité

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..