Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson
     
Projects     Publications     
     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Assessment of achenes germination of chosen weed species for Asteraceae family
Written by (author):
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Stanovení klíčivosti nažek vybraných druhů plevelů z čeledi hvězdnicovitých
Summary:
Cílem této práce je zjistit jaká je klíčivost nažek pampelišky lékařské (Taraxacum officinale) a podbělu lékařského (Tussilago farfara) na odlišných stanovištích. Sběr nažek daných druhů plevelů byl prováděn na rozdílných lokalitách a stanovištích. Pampeliška lékařská byla hodnocena na stanovišti Lidečko sad, Lačnov sad a Valašská Senice sad. Podběl lékařský na stanovišti Lidečko kříž, Lidečko zahrádka a Lidečko Račné. Nažky klíčily v laboratoři za rozdílných světelných podmínek. Ke statistickému zpracování dat byla použita analýza rozptylu a následně metoda minimální průkazné diferenciace (LSD). Celková průměrná hmotnost sta nažek pampelišky byla 0,0731 g a 0,0462 g u podbělu, u kterého se hmotnost lišila podle stanoviště. Průměrná klíčivost nažek pampelišky činila 74 %, u podbělu 40 %. Klíčivost nažek podbělu byla ovlivněna vyzrálostí nažek. Nažky obou druhů statisticky vysoce průkazně více klíčily za podmínek denního světla než za tmy, což nasvědčuje pozitivně fotoblastické reakci rostlin. Z výsledků je patrné, že generativní rozmnožování je významné pouze na stanovištích s příznivými podmínkami pro růst a vývoj rostlin. Za nepříznivých podmínek převládá rozmnožování vegetativní.
Formula clause:
Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana ZF MZLU v Brně.
Key words:Taraxacum officinale, Tussilago farfara, klíčivost nažek, hmotnost nažek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Thesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..