Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vybrané charakteristiky z biologie plevelů patřících do čeledi hvězdnicovitých
Autor: Bc. Adam Fojtík
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vybrané charakteristiky z biologie plevelů patřících do čeledi hvězdnicovitých
Abstrakt:Cílem této práce je zjistit průměrnou klíčivost nažek pampelišky lékařské, pcháče osetu a lociky kompasové v dané lokalitě a jakým způsobem je klíčivost ovlivňována za různých podmínek. Zájmové území je lokalizováno v severovýchodní části Bílých Karpat. Vlastní sběr byl proveden na odlišných stanovištích v obcích Nedašova Lhota (louka, úhor) a Štítná nad Vláří (pole, rumiště). Průměrné množství úborů je u pampelišky lékařské 16,2 ks., pcháče osetu 40,8 ks., lociky kompasové 135,2 ks. Průměrná hmotnost nažek je u pampelišky lékařské 0,0786 g, pcháče osetu 0,0961 g, lociky kompasové 0,0642 g. Průměrná klíčivost je u pampelišky lékařské 52,9 %, pcháče osetu 21,4 %, lociky kompasové 52,3 %. Klíčivost je výrazně ovlivňována jak světelnými podmínkami, tak přemrznutím nažek. Působení mrazu na nažky snižuje jejich klíčící schopnost. Pampeliška lékařská, locika kompasová a pcháč oset jsou pozitivně fotoblastické.
Právna doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana ZF Mendelu v Brně
Kľúčové slová:klíčivost nažek, hmotnost nažek, Taraxacum officinale, Cirsium anverse, Lactuca serriola

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..