Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vybrané charakteristiky z biologie plevelů patřících do čeledi hvězdnicovitých
Autor: Bc. Adam Fojtík
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vybrané charakteristiky z biologie plevelů patřících do čeledi hvězdnicovitých
Abstrakt:Cílem této práce je zjistit průměrnou klíčivost nažek pampelišky lékařské, pcháče osetu a lociky kompasové v dané lokalitě a jakým způsobem je klíčivost ovlivňována za různých podmínek. Zájmové území je lokalizováno v severovýchodní části Bílých Karpat. Vlastní sběr byl proveden na odlišných stanovištích v obcích Nedašova Lhota (louka, úhor) a Štítná nad Vláří (pole, rumiště). Průměrné množství úborů je u pampelišky lékařské 16,2 ks., pcháče osetu 40,8 ks., lociky kompasové 135,2 ks. Průměrná hmotnost nažek je u pampelišky lékařské 0,0786 g, pcháče osetu 0,0961 g, lociky kompasové 0,0642 g. Průměrná klíčivost je u pampelišky lékařské 52,9 %, pcháče osetu 21,4 %, lociky kompasové 52,3 %. Klíčivost je výrazně ovlivňována jak světelnými podmínkami, tak přemrznutím nažek. Působení mrazu na nažky snižuje jejich klíčící schopnost. Pampeliška lékařská, locika kompasová a pcháč oset jsou pozitivně fotoblastické.
Právní doložka:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana ZF Mendelu v Brně
Klíčová slova:klíčivost nažek, hmotnost nažek, Taraxacum officinale, Cirsium anverse, Lactuca serriola

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..