Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Chosen characteristics from biology weeds belongs to Asteraceae family
Written by (author): Bc. Adam Fojtík
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vybrané charakteristiky z biologie plevelů patřících do čeledi hvězdnicovitých
Summary:Cílem této práce je zjistit průměrnou klíčivost nažek pampelišky lékařské, pcháče osetu a lociky kompasové v dané lokalitě a jakým způsobem je klíčivost ovlivňována za různých podmínek. Zájmové území je lokalizováno v severovýchodní části Bílých Karpat. Vlastní sběr byl proveden na odlišných stanovištích v obcích Nedašova Lhota (louka, úhor) a Štítná nad Vláří (pole, rumiště). Průměrné množství úborů je u pampelišky lékařské 16,2 ks., pcháče osetu 40,8 ks., lociky kompasové 135,2 ks. Průměrná hmotnost nažek je u pampelišky lékařské 0,0786 g, pcháče osetu 0,0961 g, lociky kompasové 0,0642 g. Průměrná klíčivost je u pampelišky lékařské 52,9 %, pcháče osetu 21,4 %, lociky kompasové 52,3 %. Klíčivost je výrazně ovlivňována jak světelnými podmínkami, tak přemrznutím nažek. Působení mrazu na nažky snižuje jejich klíčící schopnost. Pampeliška lékařská, locika kompasová a pcháč oset jsou pozitivně fotoblastické.
Formula clause:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana ZF Mendelu v Brně
Key words:klíčivost nažek, hmotnost nažek, Taraxacum officinale, Cirsium anverse, Lactuca serriola

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..