Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sledování výskytu plevelů v porostech obilnin a řepky v provozních podmínkách
Autor: Ing. Michal Sysel
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Sledování výskytu plevelů v porostech obilnin a řepky v provozních podmínkách
Abstrakt:V práci byl zmapován výskyt plevelů v plodinách ozimé pšenice a ozimé řepky na pozemcích společnosti DZS Struhařov, a. s., podnik se nachází ve Středočeském kraji nachází 6 km od Benešova u Prahy. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno početní metodou v období jaro 2005 - podzim 2007. Ve sledovaném období byla nejrozšířenějším plevelem violka rolní, která se vyskytovala v obou plodinách. V ozimé pšenici bylo za celou dobu sledování zjištěno celkem 1808 jedinců violky, což představuje 45 % ze všech plevelů. V ozimé řepce bylo za celou dobu sledování zjištěno 2638 jedinců violky rolní, to činí 77 % ze všech plevelů. Další významné plevele, které se vyskytovaly v obou plodinách, jsou kokoška pastuší tobolka, penízek rolní a pýr plazivý. V budoucnu, můžeme předpokládat, že bude nadále působit značné problémy violka rolní, z dalších plevelů by se mohly potenciálně uplatnit kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pýr plazivý. Tyto plevele se pravidelně po celou dobu pozorování vyskytovaly v plodinách, jestliže se jejich výskyt podcení, může to způsobit vážné problémy.
Právna doložka:Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně.
Kľúčové slová:ozimá pšenice, herbicid, ozimá řepka, plevele, violka rolní

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..